Sökning: "Angélica Reinholdsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angélica Reinholdsson.

  1. 1. Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En enkätundersökning om studie- och yrkesvägledaren som en stödjande specialistfunktion

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Emma Wirell; Angélica Reinholdsson; [2017]
    Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; styrdokument; implementering; stöd; närbyråkrat; hela skolans ansvar;

    Sammanfattning : Grundskolans styrdokument argumenterar för kontinuerlig vägledning med ett ansvar på hela skolan. Att detta inte fungerar i praktiken är sedan länge konstaterat, och gapet mellan teori och praktik är ett faktum - ett gap vi ville undersöka närmare. LÄS MER