Sökning: "Angelica Åslund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Åslund.

  1. 1. Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Angelica Åslund; [2009]
    Nyckelord :Visualisering;

    Sammanfattning : Sanningen är att en bild säger mer än tusen ord, vilket vi idag märker allt mer i samhället genom bland annat att byggprojekt presenteras med övertygande visualiseringar, eftersom det skapar mer förståelse för vad som är projektets slutliga mål. Då jag gick byggvisualisering som inriktning på byggteknikprogrammet var det detta jag ville arbeta med i mitt examensarbete. LÄS MER