Sökning: "Angelica Ekenstierna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Ekenstierna.

  1. 1. Att se och bli sedd! : Omvårdnad vid självskadebeteende, ur patient och personal- perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Angelica Ekenstierna; Helen Cikos Oredsson; [2009]
    Nyckelord :self-harm; caring; patient perspective; staff perspective; självskadebeteende; omvårdnad; patientperspektiv; personalperspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att skada sig själv är ingen ny företeelse utan tvärtom ett gammalt fenomen. I Sverige är det svårt att uppskatta antalet personer som skadar sig eftersom det finns få studier gjorda och för att det finns ett stort mörkertal som aldrig uppmärksammas. LÄS MER