Sökning: "Angelica Eliasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelica Eliasson.

 1. 1. Vem är du på Facebook? : En uppsats kring hur individer använder sig av Facebookför att forma och skapa sin identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Caroline Brage; Angelica Eliasson; [2010]
  Nyckelord :Facebook; identitet; positiv respons; bild och språk användning;

  Sammanfattning : Att få en förståelse för samt reflektera kring hur individer kan forma och skapa sin identitet och självkänsla via Facebook. Vilket vi avsåg att undersöka genom intervjuer med åtta individer i åldern 25-30 år. LÄS MER

 2. 2. En lärande organisation? - Kompetensutveckling inom en Polismyndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Angelica Carlsson; Lina Eliasson; [2008]
  Nyckelord :competence; competence development; investment of competence; learning organization; educational method;

  Sammanfattning : This essey discuss competence development for the employees in a unit of the Swedish police authorities. The purpose with this survey has been to show an understanding for how this unit within the Swedish police authorities works with competence development and what kind of competence investments they carry out and also why competence development is important in their organisation. LÄS MER