Sökning: "Angelica Faal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Faal.

  1. 1. Upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Angelica Faal; Sara Jill Maria-Louisa Yasemani; [2018]
    Nyckelord :Bröstcancer; cytostikabehandling; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; litteraturstudie; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor. Behandlingen är framförallt kirurgisk men många kvinnor behöver kompletterande behandling med cytostatika. Cytostatika påverkar inte bara cancercellerna utan även friska celler påverkas, vilket kan leda till besvärande biverkningar. LÄS MER