Sökning: "Angelica Hahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Hahlin.

  1. 1. FÖRSKOLAN - PÅ FÖRÄLDRARS VILLKOR : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på, och kunskaper om förskolans verksamhet och uppdrag

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Emma Andersson; Angelica Hahlin; [2017]
    Nyckelord :Förskola; vårdnadshavare; barn; kunskap; samverkan;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att utöka kunskapen om vårdnadshavares syn på förskolans verksamhet och vilka kunskaper de har om förskolans uppdrag. Resultatet av vår en-kätundersökning visar att synen på förskolan är komplex och att det finns skillnader i vad vårdnadshavare vet och hur de ser på förskolans verksamhet och uppdrag. LÄS MER