Sökning: "Angelica Halvardsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Angelica Halvardsson.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid atopisk dermatit : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelene Sjökvist; Angelica Halvardsson; [2021]
  Nyckelord :Atopisk dermatit; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Introduktion: Atopisk dermatit debuterar oftast under småbarnsåldern och idag globalt lever ca 15–20% barn och 1–3% av den vuxna befolkningen med sjukdomen och det påverkar deras vardag. Det finns olika omvårdnadsåtgärder för denna sjukdom och inom vården är behandlingarna en viktig del av arbetet. LÄS MER

 3. 3. Leva med känd ärftlig risk för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Halvardsson; Malin Tibe; [2015]
  Nyckelord :bröstcancer; ärftlighet; risk; bröstcancergener; genetisk screening; profylaktisk kirurgi; övervakning; livsavgörande händelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och ärftlighet är den mest kända riskfaktorn. Ett blod- eller vävnadsprov kan påvisa mutation av bröstcancergenerna, vilket är ärftligt och resulterar i ökad risk för cancerutveckling. LÄS MER