Sökning: "Angelica Helgesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelica Helgesson.

 1. 1. Adopting gamified assessment tools in hiring practices

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Angelica Helgesson; Emelie Karlsson-Wedin; [2017]
  Nyckelord :Gamification; Selection; Assessment; Innovation; Adoption;

  Sammanfattning : Gamified assessment tools are a novel assessment phenomenon that is adopted by organizations. Still, academics are stressing a lack of established research on their level of validity. LÄS MER

 2. 2. Olikheter på arbetsplatsen. En studie om prioriteringar och marginaliseringar i svenska organisationers mångfaldsarbeten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Helgesson; Stina Svanå; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER