Sökning: "Angelica Henriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Angelica Henriksson.

 1. 1. Elektronisk träffmarkör

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Pontus Rosenberg; Angelica Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Skyttesystem; TDOA; Ljudlokalisering; Bildanalys;

  Sammanfattning : Företaget Jakt & Skyttesystem AB har ett portabelt viltmålsskyttesystem som de vill utrusta med elektronisk träffmarkering som klarar av vapen av olika kaliber. Målet för projektet är att utvärdera och utveckla metoder för träfflokalisering i tavelskytte. LÄS MER

 2. 2. Globalt mode på en lokal marknad : - En case study av H&M och hur de väljer att profilera sig i deras globala kampanj, Conscious Collection

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sanna Henriksson; Angelica Widén; [2011]
  Nyckelord :Globalisering; profil; H M; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om vad som motiverar vårdarbetande kvinnor till att vidmakthålla sin motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Angelica Henriksson; Andrea Segerberg; [2009]
  Nyckelord :Motivation; kvinnor; vårdarbetande; medelålders; motion; vidmakthållande och egen tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att belysa den personliga meningen och motivationsfaktorerna vilka kvinnor i vården upplever har hjälpt dem att vidmakthålla sin regelbundna motion. Två studier (Deci & Ryan, 1991; 2000) beskriver hur en person med en god uppbyggd inre motivation vidmakthåller motivationen för motion så länge som intresset finns. LÄS MER

 4. 4. Lärare, stress och coping : Om passiva och aktiva copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Angelica Henriksson; Anna Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :Stress; lärare; copingstrategier; aktiv coping; passiv coping;

  Sammanfattning : Gunnarsson, A & Henriksson, A (2008) Lärare, stress och coping: Om passiva och aktiva copingstrategier. B-uppsats i pedagogik 7,5 hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. LÄS MER