Sökning: "Angelica Jälén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Jälén.

  1. 1. Skolsköterskans upplevelser av psykisk ohälsa hos pojkar i tonåren.

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Angelica Jälén; Charlotta Lindqvist; [2019]
    Nyckelord :Boys; Mental health; Scool nurse; Students; Elever; Pojkar; Psykisk hälsa; Skolsköterska; Ungdomar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mellan åren 2010 till 2013 tog i genomsnitt tjugoåtta ungdomar varje år sitt liv i Sverige, två tredjedelar av dessa var pojkar. I Sverige är psykisk ohälsa ett av de största folkhälsoproblemen bland barn och ungdomar. LÄS MER