Sökning: "Angelica Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Angelica Johansson.

 1. 1. Vård på lika villkor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Angelica Johansson; Hanna Björknell; [2023]
  Nyckelord :rasism; patienters erfarenheter; vården;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters delaktighet på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Johansson; Evelina Åkesson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet på en akutmottagning består till stor del av olika flödesprocesser där vården ofta är standardiserad. Detta bidrar till ett fokus på patienternas medicinska vårdbehov. LÄS MER

 3. 3. En heteronormativ kyrka? : En kvalitativ intervjustudie med präster, diakoner och pastorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Angelica Johansson; [2023]
  Nyckelord :The Swedish Church; Equmenia Church; LGBTQI; Judith Butler;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how present the heteronormative is perceived to be within Christian contexts in Sweden today. I have conducted an interview study with priests, pastors, and deacons who either belong to the Swedish Church or the Equmenia Church to get an insight into what their experiences are about norms connected to gender identity and sexuality. LÄS MER

 4. 4. ”Det är deras lott att vara föremål för avsky och förakt” : En diskursanalytisk studie kring svenska uppslagsverks skildringar av samer och romer under perioden 1885 - 1955

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Angelica Johansson; [2022]
  Nyckelord :Romani; Sami; 1885–1955; Swedish encyclopedias; race;

  Sammanfattning : This essay has combined a discourse analysis with a postcolonial theory to investigate how Sami and Romani people were portrayed in Swedish encyclopedias between the years 1885 – 1955. The period for the essay circle around the time where thoughts about race where strong in the Swedish society and the racial biology institutes where built. LÄS MER

 5. 5. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelica Johansson; [2022]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; mink; Sverige; serologi; ELISA;

  Sammanfattning : SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning, eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. LÄS MER