Sökning: "Angelica Lind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelica Lind.

 1. 1. Att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :hanna lind; Gustafsson Angelica; [2016]
  Nyckelord :Bröstcancer; upplevelse; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Att leva med bröstcancer, kvinnors upplevelserBakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Hur kvinnor upplever bröstcancer är högst individuellt, men sjukdomen påverkar kvinnornas liv. LÄS MER

 2. 2. Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Angelica Lind; [2010]
  Nyckelord :kompletteringsfoder; hälsopåstående; foderleverantörer; lagstiftning;

  Sammanfattning : Foder utgör grunden för att säkerställa djurens välmående och hälsa och för att de ska kunna prestera vad vi som djurägare förväntar oss av våra djur oavsett om de är produktionsdjur (till exempel hästar) eller sällskapsdjur. Foderlagstiftningen är ett viktigt område och i detta arbete ligger fokus på EU:s nya märkningsförordning som trädde i kraft i september 2010 (Förordning (EG) 767/2009). LÄS MER