Sökning: "Angelica Lundh Deguelle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Lundh Deguelle.

  1. 1. Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Anna Andersson; Anna Hau; Angelica Lundh Deguelle; [2019]
    Nyckelord :Materialflöde; Lean construction; Just in time; Materialmanagement; Materialspill; Material-flow; Material waste;

    Sammanfattning : Byggbranschen kämpar med att kontinuerligt pressa byggtider och kostnader för ett allt snabbare och effektivare byggprojekt för kunds räkning. Materialkostnaden utgör mellan 50– 70 procent av det totala projektet. LÄS MER