Sökning: "Angelica Magnor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelica Magnor.

 1. 1. Land-för-land-rapportering : En studie om land-för-land-rapporteringens konsekvenser på skatteområdet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Angelica Magnor; [2017]
  Nyckelord :Land-för-land-rapportering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Traditionsprincipen : En utredning av traditionsprincipens kriterier för sakrättsligt skydd.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Angelica Magnor; Ida Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Traditionsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER