Sökning: "Angelica Molin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Angelica Molin.

 1. 1. Det sitter mycket i huvudet och mycket i fingrarna. Läsundervisning i grundsärskolans senare år.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Molin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur tre lärare undervisar i svenska i grundsärskolans senare år för att främja elevernas läslärande. För att besvara syftet utformades fyra frågeställningar kring fastställande av läsnivå, individanpassning, användande av läsmetod och främjande arbetssätt i läsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Mäklarens tjänstekvalitet ur köparens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Angelica Molin; Samia Yanni; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Significans of the Sexual Identity in Drug Abuse Treatment

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Irene Molin; Angelica Wågby; [2006]
  Nyckelord :kön; sexuell identitet; heteronormativitet; missbrukarvård;

  Sammanfattning : Valet av vårt ämne har framförallt sprungit ur att vi har sett en brist vad gäller problematisering kring sexuell identitet och socialt arbete. Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur personal på behandlingshem ser på den sexuella identitetens betydelse inom missbrukarvård. LÄS MER