Sökning: "Angelica Novak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Novak.

  1. 1. Bedömning och omhändertagande av sköra äldre patienter på akutmottagning : en litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Angelica Novak; Lina Olofsson; [2018]
    Nyckelord :Nurse; Emergency department; Assessment; Caring; Elderly; Related person; Sjuksköterska; Äldre; Akutmottagning; Bedömning; Omhändertagande; Närstående;

    Sammanfattning : I dagsläget är ca två miljoner av Sveriges totala befolkning 65 år eller äldre och antalet förväntas öka. Denna patientkategori utgör ca 40 procent av de totala besöken på akutmottagning. LÄS MER