Sökning: "Angelica Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Angelica Olsson.

 1. 1. SANNING MED MODIFIKATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Angelica Olsson; Matilda Svanberg; [2020-01-28]
  Nyckelord :Regelefterlevnad; Balanskravsutredning; Kommunal redovisning; Tilläggsupplysningar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primär-kommuners regelefterlevnad av balanskravsutredningen. I studien eftersöks också faktorer som kan förklara den observerade regelefterlevnaden. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning som planerad och spontan : Förskollärares resonemang om undervisning, matematik och planering iförskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Noborg; Angelica Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; planering; spontan;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver relationer mellan planering och undervisning samt relationen mellan matematik och undervisning i förskolan. Dessutom finns tidigare forskning om endast undervisning. Som förskollärare kan det innebära att relationen mellan alla tre begreppen undervisning, matematik och planering behöver hanteras. LÄS MER

 3. 3. Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna : En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Angelica Olsson; Angelica Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Horizons of understanding; conflict; digital environments; attitudes; prejudices; relationships and communication; Förståelsehorisonter; konflikt; digitala miljöer; attityder; fördomar; relationer och kommunikation;

  Sammanfattning : Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. LÄS MER

 4. 4. 5000 timmar för att bli en god läsare : Studie om lärares inställning till läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Olsson Angelica; [2019]
  Nyckelord :reading homework; feedback; formative feedback; pupils’ home environment; legal guardian; home and school; reading; homework assistance; läsläxa; återkoppling; formativ återkoppling; elevers hemmiljö; vårdnadshavare; hem och skola; läsande; läxhjälp;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate teachers attitudes towards reading homework and their thoughts regarding feedback. The study will also be looking at what type of support pupils are given regarding their reading homework and homework in general. LÄS MER

 5. 5. Videoinnehåll i fokus : En studie om hur videoklipp kan påverka användbarheten på en matwebbplats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Olsson; [2018]
  Nyckelord :Användarupplevelse; Användbarhet; Storytelling; Multimodalitet; Videoklipp; Informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate in which manner a video clip can influence the usability on a website. The website that is used is a prototype of a food website from the business Hypefoodsweden (HFS). The problem is to investigate if video clips are an important improvement for the user experience on the website. LÄS MER