Sökning: "Angelica Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Angelica Pettersson.

 1. 1. Läsinlärningen : En studie om elevernas läsinlärning och lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Pettersson; [2020]
  Nyckelord :läsinlärning; lässvårigheter; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ett bredare lärarperspektiv om hur några lärare från förskoleklassen upp till årkurs 3 arbetar med läsinlärningen samt hanteringen av de svårigheter som kan uppkomma i samband med inlärningen. Den metod som har använts är surveyundersökning via mejl på grund av den rådande pandemin COVID-19. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av hopp hos patienter i palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Angelica Friess; Mikaela Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dokumentation av stunden - Dokumentation i stunden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Brosell; Angelica Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Dokumentation; Mänskliga och icke-mänskliga ting; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera pedagogernas och barnens dokumentation under samma utedag. Problemet vi har funnit är det förgivettagna gällande att det är pedagogerna som sköter all dokumentation, detta vill vi nu i denna studie ifrågasätta. Vi vill därmed lyfta barnens spontana dokumentation som sker i stunden. LÄS MER

 4. 4. Människors livstillfredsställelse och harmoni i livet i relation till livsmål relaterade till inre och yttre motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Pettersson; Angelica Lund; [2015]
  Nyckelord :Välbefinnande; motivation; harmoni i livet; livstillfredsställelse; ålder; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningen ämnade studera människors livstillfredsställelse och harmoni i livet i relation till livsmål relaterade till inre och yttre motivation. Även relationen mellan livstillfredsställelse och harmoni i livet i förhållande till ålder undersöktes. LÄS MER

 5. 5. Smarta lokala energisystem, Vision-Teknik-Tillämpning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Energiteknik; Högskolan i Halmstad/Energiteknik; Högskolan i Halmstad/Energiteknik

  Författare :Kristofer Sporrong; Angelica Ringvall; Per-Johan Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Smart Grid; Energiteknik; Smarta energisystem; förnybara energisystem; fjärrvärme generation 4; framtidens energimarknad; aggregator; RES; demand response;

  Sammanfattning : The energy sector is facing an impending paradigm shift. Today’s technology enables the end-user to generate their own energy locally at home. Furthermore, recently developed storage technologies make it possible to balance energy demand with stored energy and integrate district heating with the local power grid. LÄS MER