Sökning: "Angelica Råberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Råberg.

  1. 1. Muskeldysmorfi och dopning : Sjukdomen och missbruket som hänger ihop

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Mikaela Råberg; Angelica Jaako; [2008]
    Nyckelord :dopning; ätstörning; muskeldysmorfi; sjukdom; mikaela råberg; angelica jaako; anabola steroider; megarexi; bigorexi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER