Sökning: "Angelica Sjöberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelica Sjöberg.

 1. 1. NTA – En pusselbit till en utvecklad NO-undervisning? : Lärares perspektiv på undervisning i NTA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Angelica Hellström; [2018]
  Nyckelord :NTA-undervisning; NO-undervisning; lärarperspektiv; kompetensutveckling; fortbildning; undersökande arbetssätt; experiment; styrdokument; teori; praktik;

  Sammanfattning : Jag har valt att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka hur lärare arbetar eller har arbetat med Natur och Teknik för Alla (NTA), som är ett verktyg till för att stödja lärares kompetensutveckling och undervisning i naturvetenskap och teknik (Anderhag & Wickman 2006). NTA inkluderar fortbildning, ett nätverk av pedagoger, samt tillgång till temalådor att ta med in i klassrummet som bygger på ett undersökande och praktiskt arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ II : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Gyllström; Angelica Sjöberg; Jenny Strid; [2016]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type II; experience; women.; Diabetes mellitus typ II; upplevelser; kvinnor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är ett växande folkhälsoproblem då allt fler insjuknar i sjukdomen. Det är en kronisk sjukdom och förekommer i två olika typer, typ I och typ II varav typ II är den mest utbredda. LÄS MER