Sökning: "Angelica Wiklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Angelica Wiklund.

 1. 1. Psykosociala effekter för flickor med ADHD : En kunskapsöversikt av aktuell forskning utifrån ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sofie Lundström; Angelica Wiklund; [2018]
  Nyckelord :ADHD; girls; effects; symptoms; gender;

  Sammanfattning : Abstract According to previous findings girls tend to excel in school to hide and compensate for difficulties due to their ADHD diagnosis. Girls show a higher level of inattentive/introverted symptoms, whereas boys show higher levels of hyperactive symptoms. LÄS MER

 2. 2. Musikbolags kommunikationsprocess via social media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sabrina Bengtsson; Cecilia Wiklund; Angelica Wass Granquist; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; kommunikationsprocess; sociala medier; Facebook; Instagram; Twitter; Spotify; Youtube; internet; musikindustrin; musikbolag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Musikbolags kommunikationsprocess via social media Författare: Sabrina Bengtsson, Angelica Wass Granquist och Cecilia Wiklund Handledare: Joachim Timlon Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, Music & Event Management, Linnéuniversitetet, Hösttermin 2013-2014. Forskningsfråga Hur kommunicerar svenska musikbolag med sina kunder genom social media? Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut via social media, analysera hur svenska musikbolag kommunicerar via sociala medier samt ge rekommendationer till hur de på bästa sätt kan kommunicera med kunderna via de sociala medierna. LÄS MER

 3. 3. Att vara motiverad till kompetensutveckling : en studie om Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Camilla Falk; Maria Folkesson; Angelica Wiklund; [2003]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Försäkringskassan; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER