Sökning: "Angelika Eriksson Hökenström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelika Eriksson Hökenström.

 1. 1. Språkhistorisk medvetenhet och dess möjligheter i svenskämnet : En dokumentstudie om hur språkhistoria förmedlas i tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Angelika Eriksson Hökenström; [2019]
  Nyckelord :Education materials; knowledge; history of languages; language-historical awareness; Läroboksanalys; kunskap; språkhistoria; språkhistorisk medvetenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Ett kontrakt i förändring : En studie av Fredrika Bremerförbundet i Karlstad under andra världskriget.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Angelika Eriksson Hökenström; [2017]
  Nyckelord :gender; labor issues; gender contract; World War II; Fredrika Bremer;

  Sammanfattning : This essay aims to deal with prevailing beliefs about men and women's responsibilities during the Second World War in Sweden. This has been done through a case study of the female organization Fredrika Bremerförbundet in the town of Karlstad. LÄS MER