Sökning: "Angelika Thelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelika Thelin.

 1. 1. Mellan tro och misstro : De kloka i det svenska allmogesamhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Angelika Thelin; [2019]
  Nyckelord :Cunning folk; Folklore; Tradition; Legend; Discourse;

  Sammanfattning : In this essay I have taken a look at the discourse surrounding the cunning folk of Swedish folklore. By analysing folk legends I have attempted to discover what place the cunning folk held in religious and secular society. LÄS MER

 2. 2. "Allas" historia? : Genusroller och maktrelationer i historieläromedel för högstadiet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Angelika Thelin; [2019]
  Nyckelord :Textbook; High school; Textual analysis; Gender theory; Gender roles;

  Sammanfattning : This essay takes a look at which gender norms and stereotypes can be found in high-school history textbooks, and the values that they pass on to the students who read them. By analysing the textbooks from both a text and image perspective, a rounded view of the values and ideals concerning power and gender that the books contain can be seen. LÄS MER