Sökning: "Angerstig"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Angerstig.

 1. 1. Inlåst på lås? : En kvantitativ studie om uppfattningen av Låssmedens varumärkesidentitet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Angerstig; Elin Johansson; [2014]
  Nyckelord :Varumärke; varumärkesidentitet; B2B; SMF; Låssmeden;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade undersöka och således ta sin utgångspunkt hos Låssmeden i Umeå. Det har kommit till Låssmedens kännedom att somliga kunder anlitat företagets konkurrenter för installation av system de inte är medvetna om att även Låssmeden tillhandahåller. LÄS MER

 2. 2. Lärare -Maktmissbrukare eller medmänniska? : En studie av relationen som påverkansfaktor för inlärnings- och utvecklingsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för pedagogik

  Författare :Christina Rudhag Woldt; Lisbeth Angerstig; [2008]
  Nyckelord :Bekräftelse; bemötande; kommunikation; lärarroll; relation; samspel;

  Sammanfattning : Studien har en hermeneutisk ansats och behandlar hur relationen mellan lärare och elev påverkar inlärnings- och utvecklingsmiljön. Problemområdet belyses ur tre perspektiv; elevens, lärarens och författarnas. LÄS MER

 3. 3. Fuktvariationer i uteluftsventilerade vindsutrymmen

  Magister-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Kristofer Angerstig; Olle Eidenstedt; [2002]
  Nyckelord :fukt; vind; uteluftsventilation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER