Sökning: "Angina pectoris"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Angina pectoris.

 1. 1. Omvårdnad vid angina pectoris ur ett patientperspektiv : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Nilsson; Johanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Angina pectoris; caring; experience; nursing; patient perspective; Angina pectoris; omvårdnad; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Angina pectoris ingår i folksjukdomen hjärt- och kärlsjukdomarvilka i hög grad är relaterade till livsstilsfaktorer. Aterosklerosprocessen ären vanlig bakomliggande orsak. Angina pectoris orsakar patienten stortlidande samt stora kostnader för samhället. LÄS MER

 2. 2. Patienters symtom, riskfaktorer och upplevelse av akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mahmoud Al-Haddad; Annica Andersson; [2023]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Experience; Person-centred care; Symptoms; Akut koronart syndrom; Personcentrerad vård; Symtom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut koronart syndrom (AKS) är ett samlingsnamn för akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), akut hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI) samt instabil angina pectoris (kärlkramp). AKS är ett livshotande tillstånd som behöver akutsjukvård utan fördröjning och är en av de vanligaste hälsoproblem globalt. LÄS MER

 3. 3. Kranskärlspatienters upplevelser av psykisk hälsa inom det första året efter att ha genomgått perkutan koronar intervention (PCI) -En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sabina Andersson; Gabriella Holmström; [2022]
  Nyckelord :Coronary heart disease; percutaneous coronary intervention; self-care readiness; patient education.; Kranskärlssjukdom; perkutan koronar intervention; egenvårdsberedskap; patientutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perkutan koronar intervention (PCI) är en etablerad behandling vid myokardiell infarkt men utförs även som planerat ingrepp vid angina pectoris. Efter en PCI kan patienten uppleva en förändrad livsvärld vilket kan påverka den psykiska hälsan negativt. LÄS MER

 4. 4. Den diagnostiska säkerheten i arbetsprov på kvinnor med angina pectoris : Slutversion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Niaz Azadan; [2020]
  Nyckelord :Endothelial dysfunction; microvascular angina; hemodynamic parameters; Pre-test probability; Duke Treadmill Score; Endoteldysfunktion; mikrovaskulär angina; hemodynamiska parametrar; Pre-test sannolikhet; Dukes Löpbands Index;

  Sammanfattning : Angina pectoris är bröstsmärta orsakat av myokardischemi, till följd av kranskärlsjukdom med eller utan stenoser eller icke kranskärlsjukdom. Arbetsprov är den vanligaste undersökningen för angina pectoris. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en ny metod för utredning av stabil kranskärlssjukdom baserad på akustisk fonokardiografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elena Kurashova; [2018]
  Nyckelord :Coronary artery disease; CAD; Angina pectoris; Myocardial scintigraphy; Phonocardiography; CADScor®-system; Kranskärlssjukdom; CAD; Angina pectoris; Myokardscintigrafi; Fonokardiografi; CADScor®-system;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom (CAD) är en av de vanligast förekommande kardiovaskulära sjukdomarna och en av de dominerande dödsorsakerna hos äldre människor världen över. För att bekräfta diagnos och bedöma sjukdomens svårighetsgrad används idag flera diagnostiska strategier. LÄS MER