Sökning: "Anglicismer i svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anglicismer i svenska.

 1. 1. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 2. 2. Vad är svenska? : En undersökning av svenskars acceptans av anglicismer i svenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Grankvist; [2017]
  Nyckelord :anglicism; engelska; lånord; diglossi; domänförlust; attityder;

  Sammanfattning : Engelskans påverkan på svenskan diskuteras ofta och väcker reaktioner hos många. Idag lånar vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan. LÄS MER

 3. 3. Modelläsare i svensk resereklam Hur modelläsare konstrueras i annons, katalog och Facebookgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristina Larsson Ekman; [2013-06-28]
  Nyckelord :modelläsare; textanalys; legitimering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i svenska språket, 15 hpSV2140, Vårterminen 2013Handledare: Andreas Nord.... LÄS MER

 4. 4. Viktlös Foundation med en fulländad Finish för Highlighteffekt Att översätta engelska reklamtexter till svenska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elisabeth Sommar; [2012-01-23]
  Nyckelord :reklamöversättning; översätta slogans; reklamspråk; anglicismer;

  Sammanfattning : Vardagsspråk och sociala värderingar ligger till grund för det språk som används i reklamtexter. Trots att reklamspråket har utmärkande egenskaper som är globala i flera avseenden så finns det också kulturella och lingvistiska skillnader vilka försvårar standardiseringen av reklamtexter. LÄS MER

 5. 5. Glad, positiv och serviceminded : Hur ordval i platsannonser för rekryterartjänster påverkar läsarens affekt samt intention att söka tjänsten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Teresia Nilsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Platsannonser är en viktig del av organisationers rekryteringsprocess, då människor kan finna en tjänst intressantare än en annan enbart beroende på platsannonsernas utformning. Potentiella sökande till annonserade tjänster söker hellre vissa tjänster för att annonserna som beskriver dem ökar läsarens positiva affekt. LÄS MER