Sökning: "Angular"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet Angular.

 1. 1. Smarta kläder, användbarhet och påverkan på arbetsbeteende – användartestning av en prototyp

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Dmitrij Kasyanov; Inga Mikhaltchouk; [2019]
  Nyckelord :smart clothes; product development; work-related behavioral change; usability; usability aspekts; usability studies; usability testning; testequipment; development process; wearable technology; wearable sensors; feedback; visual feedback; auditory feedback; vibrotactile feedback; multimodal feedback; smarta kläder; användbarhet; produktutveckling; arbetsrelaterad beteendeförändring;

  Sammanfattning : Smarta kläder är en kroppsnära teknik som består av kläder som har i sig integrerade/invävda sensorer vilka mäter kroppssignaler, arbetsställningar och rörelser och visar information om eventuella överbelastningar. Syftet i denna studie var att utvärdera prototyp 1 av ett smart arbetsklädersystem genom att utreda användarnas upplevelse (user experience) och användbarhet av prototypen samt prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. LÄS MER

 2. 2. Gamma Knife treatment planning with new degrees of freedom

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Emil Norell; [2019]
  Nyckelord :Stereotactic radiosurgery; Leksell Gamma Knife®; inverse planning; clustering; optimization; column generation; Stereotaktisk radiokirurgi; strålkniven; inversplanering; klustring; optimering; kolumn-generering;

  Sammanfattning : The Leksell Gamma Knife® is an instrument designed for high precision treatment of tumours and lesions located in the brain and upper spine. Today, the radioactive cobalt-60 sources can only move linearly along the radiation unit, but the machine could be modified to include rotational motion as well. LÄS MER

 3. 3. Angle Damping in Bundle Adjustment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Björn Nygren; [2019]
  Nyckelord :photogrammetry; bundle adjustment; damping; robust; Gauss-Markov;

  Sammanfattning : Bundle Adjustment is a common fine-tuning step used in photogrammetry. It uses different types of parameters, some of which can be considered to be almost linear while others can be considered to be highly nonlinear, e.g. the rotational parameters. LÄS MER

 4. 4. How Stellar Tides Affect Planet Evolution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Madison Green; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Planets that orbit their host star closely experience tidal forces due to the strength of gravity not being uniform all over the planet. This leads to effects such as tidal spin synchronization, tidal eccentricity damping and tidal semi-major axis damping. LÄS MER

 5. 5. Learning Phantom Dose Distribution using Regression Artificial Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Mattias Åkesson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; artificial neural network; convolutional neural network; quality assurance; radiation therapy;

  Sammanfattning : Before a radiation treatment on a cancer patient can get accomplished the treatment planning system (TPS) needs to undergo a quality assurance (QA). The QA consists of a pre-treatment (PT-QA) on a synthetic phantom body. LÄS MER