Sökning: "Anhöriga suicid"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Anhöriga suicid.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta med suicidala patienter är både professionellt och känslomässigt krävande. Patienter som suiciderar är en tragisk händelse för alla inblandade och sätter känslomässiga spår i behandlaren. Att förutse suicid genom suicidriskbedömningar är svårt. LÄS MER

 2. 2. Efterlevande anhörigas erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal efter suicid : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Gedda Berglund; [2021]
  Nyckelord :Suicid; efterlevande anhöriga; stöd; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör tusentals personer i suicid i Sverige. Efterlevande anhöriga som drabbats av en sådan förlust utgör i förlängning själva en riskgrupp för psykisk ohälsa. Stöd till efterlevande anhöriga från hälso- och sjukvården är idag inte en självklarhet. LÄS MER

 3. 3. Suicidprevention vid bipolärt syndrom : Specialistsjuksköterskors erfarenheter inom vuxenpsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Weiberg Fredrik; Johansson Lina; [2020]
  Nyckelord :Adults; Bipolar Syndrome; Experiences; Open psychiatric care; Suicide Prevention; Specialist Nurses; Bipolärt syndrom; Erfarenheter; Psykiatrisk öppenvård; Specialistsjuksköterskor; Suicidprevention; Vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bipolärt syndrom utgör en stor riskgrupp för suicid. Sjuksköterskor arbetar aktivt, på olika sätt, med att förebygga suicidal problematik. Detta arbete är svårt och komplext, men kan underlättas genom att ha en gemensam plan vid försämring. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som utfört suicidförsök : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Nilsson; Johanna Gadd; [2020]
  Nyckelord :experience; intensive care nurse; intensive care unit; interview study; nursing; suicide attempt; intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterska; intervjustudie; omvårdnad; suicidförsök; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid och suicidförsök är ett känt folkhälsoproblem både internationellt och nationellt. I Sverige är det ca 15 000 personers som utför suicidförsök varje år och över 150 000 personer lider av allvarliga suicidtankar. LÄS MER

 5. 5. Suicidprevention i hemmet : utifrån ett vårdarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gabriella Bräutigam; Åsa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :innebördsanalys; kvalitativ metod; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterskor; suicidprevention; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Suicid är ett globalt folkhälsoproblem. Forskning visar att det krävs ett stort engagemang och mycket erfarenhet för att förhindra suicid samt påverka patientens välbefinnande. Samtidigt som patienter som är i behov av suicidpreventiva åtgärder ökar, minskar antalet slutenvårdsplatser. LÄS MER