Sökning: "Anhörigvårdare"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet Anhörigvårdare.

 1. 1. ”Jag tar hand om dig” : En litteraturstudie om att vårda en demenssjuk familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Skarsäter; Charlotta Rosdahl; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Demens; Anhörigvårdare; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet insjuknande i demenssjukdom ökar stadigt och beräknas dubbleras till år 2030. Till följd av detta ökar antalet anhörigvårdare. Att inta en vårdande roll är ofta något som ter sig naturligt men innebär också en ökad arbetsbörda vilket påverkar livssituationen. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en av sina kära : En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med cancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; förändringar; adaptionsteori; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år upptäcks runt 120 000 nya tumörer på 100 000 olika personer. Det är cirka 90 000 personer som dör till följd av cancer varje år. Cancer bidrar till stora omvälvningar både för patienter och anhöriga som involveras. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mathias Cortes Rico; Frejdon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :anhörigvårdare; litteraturöversikt; palliativ vård; relationer; sjukvård i hemmet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att förbättra livskvaliteten för anhörig och närstående, som står inför livshotande sjukdom. Stöd skall erbjudas under och efter bortgången. Närstående kan utgöras av vänner, maka, make eller andra viktiga personer i den anhörigas liv. LÄS MER

 4. 4. Att vårda en närstående med demenssjukdom : Anhörigas upplevelser - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lis-Britt Hulthén; Nilsson Marie; [2019]
  Nyckelord :family caregivers; dementia; interview; life world; experiences; anhörigvårdare; demens; intervjustudie; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Dementia is often called the illness of relatives because the whole family is affected and they are forced to take on new roles and adapt to a new life situation. More than half of people with dementia live in ordinary living, many with a relative. LÄS MER

 5. 5. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde

  Författare :Bibe Gewargis; Lina Hassanov; [2019]
  Nyckelord :Anhörigvårdares perspektiv; hälsa; omvårdnad; stöd; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att medellivslängden stiger ökar även antalet personer med  demenssjukdom då det är en sjukdom som oftast drabbar personer av en högre ålder. Allt fler anhörigvårdare väljer att vårda personer med demenssjukdom i det egna hemmet eftersom dem känner ett ansvar för personen. LÄS MER