Sökning: "Aniara"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Aniara.

 1. 1. "Så träffades vi likafullt av spjutet" - En existentialistisk läsning av Harry Martinsons rymdepos Aniara. En revy om Människan i Tid och Rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Alicia Lindström; [2018-08-15]
  Nyckelord :Aniara; Existentialism; Martinson; Harry Martinson;

  Sammanfattning : Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) beskriverhur en grupp människor är lämnade åt sitt öde när deras rymdfarkost, tänkt att ta dem till Mars, hamnar ur kurs och far planlöst ut i kosmos. LÄS MER

 2. 2. Svampens arvtagare- Aniara : Ny högreservoar i Örebro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristian Falk; Johanna Orest; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aniara - en revy om människan i tid och rum : Stil som meningsbärare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Alexandra Balogh; [2016]
  Nyckelord :Aniara opera Karl-Birger Blomdahl stilpluralism allusion;

  Sammanfattning : The opera Aniara by Karl-Birger Blomdahl premiered in 1959 and gained much attention forcombining its general serial style with other musical stylistic elements, as it alludes to and citesworks of other styles such as romanticism and jazz. This circumstance was considered amongother things to have led to Aniaras success, as it made the modernistic music more accessible to ageneral audience. LÄS MER

 4. 4. Män om Män – Om unga mäns syn på maskulinitet, sexuellt våld och våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Aniara Lagergren; Tove Engström; [2015]
  Nyckelord :normer; unga män; sexuellt våld och våldtäkt; våldtäktskultur; maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2013 polisanmäldes 17 700 fall av sexualbrott i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2014:1) uppskattar att endast 10 % av alla sexualbrott polisanmäls. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, där unga män är överrepresenterade (Brottsförebyggande rådet (Brå) 2014). LÄS MER

 5. 5. Klosslådan Aniara : en komprimerad rymd

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

  Författare :Klara Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER