Sökning: "Aniara"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Aniara.

 1. 1. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 2. 2.  Aniara – En kritisk-konstruktiv litteraturundervisning : Didaktiska förutsättningar sedda ur ett jungianskt arketypiskt samt ett dialektiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Margreta Sandkvist; Sandra Ljung; [2020]
  Nyckelord :allmän didaktik; Aniara; C. G. Jung; demokratisk värdegrund; dubbelt uppdrag; föreställningsvärldar; hållbar utveckling; integrativ didaktik; jungiansk symbolteori; Harry Martinson; Theodor W. Adorno; Wolfgang Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik; kritisk teori; litteraturanalys; litteraturens legitimitetsfråga.;

  Sammanfattning : Detta arbete har strävat efter att undersöka vilka funktioner resultaten av en litteraturvetenskaplig analys av Harry Martinsons Aniara kan utgöra för att bemöta Wolfgang Klafkis fem didaktiska frågor. Frågeställningar i arbetet är formulerade utifrån Skolverkets beskrivning av lärarens dubbla uppdrag. LÄS MER

 3. 3. "Så träffades vi likafullt av spjutet" - En existentialistisk läsning av Harry Martinsons rymdepos Aniara. En revy om Människan i Tid och Rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Alicia Lindström; [2018-08-15]
  Nyckelord :Aniara; Existentialism; Martinson; Harry Martinson;

  Sammanfattning : Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) beskriverhur en grupp människor är lämnade åt sitt öde när deras rymdfarkost, tänkt att ta dem till Mars, hamnar ur kurs och far planlöst ut i kosmos. LÄS MER

 4. 4. Svampens arvtagare- Aniara : Ny högreservoar i Örebro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristian Falk; Johanna Orest; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aniara - en revy om människan i tid och rum : Stil som meningsbärare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Alexandra Balogh; [2016]
  Nyckelord :Aniara opera Karl-Birger Blomdahl stilpluralism allusion;

  Sammanfattning : The opera Aniara by Karl-Birger Blomdahl premiered in 1959 and gained much attention forcombining its general serial style with other musical stylistic elements, as it alludes to and citesworks of other styles such as romanticism and jazz. This circumstance was considered amongother things to have led to Aniaras success, as it made the modernistic music more accessible to ageneral audience. LÄS MER