Sökning: "Animal queer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Animal queer.

 1. 1. Konstruktionen av kön i djursånger för barn i förskolans kontext : Kritisk diskursanalys av sångtexter i förskolan ur ett genusvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Lindh; [2017]
  Nyckelord :Gender; sex; preschool; music; animal songs; Genus; kön; förskola; musik; djursånger;

  Sammanfattning : I detta arbete har syftet varit att ta reda på hur förståelsen av kön konstrueras i förskolans kontext genom sångtexter. Jag gjorde valet att endast undersöka sånger som handlar om djur för att se vilka osynliga strukturer gällande kön som kan ligga bakom sångerna. LÄS MER

 2. 2. Avvikarnas oundvikliga öde : En queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie med fokus på relationen mellan Robert och Arvid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Oscar von Seth; [2016]
  Nyckelord :Vilhelm Moberg; The Emigrants novel series ; The Emigrants; Unto a Good Land; The Settlers; Queer theory; Queer reading; Masculinity; Unmanliness; Heteronormativity; Bestiality; Animal queer; Animality studies; Homophobia; Homosexuality; Vilhelm Moberg; Utvandrarserien; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Queerteori; Queer läsning; Manlighet; Omanlighet; Heteronormativitet; Tidelag; Animal queer; Animality studies; Rättsröteaffärerna; Det gamla riket; Homofobi; Homosexualitet;

  Sammanfattning : Vilhelm Moberg (1898–1973) var en av sin tids mest inflytelserika svenska författare. De fyra romanerna i hans episka utvandrarserie hör de till de mest lästa svenska romanerna genom tiderna. Trots att forskningsfältet om Moberg är stort har hans verk hitintills inte analyserats utifrån ett queerperspektiv. LÄS MER

 3. 3. "En by är ingen lagård" : en undersökning av människa/djur-relationen i Sara Lidmans Tjärdalen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Mikael Smitz; [2015]
  Nyckelord :posthumanism; anthropocentrism; Sara Lidman; The Tar Pit; animals; posthumanism; antropocentrism; Sara Lidman; Tjärdalen; djur;

  Sammanfattning : The intention of this study is to investigate the human/animal-relation as a power relation in Sara Lidman’s novel The Tar Pit (Tjärdalen, 1953). With regard to the contemporary theory of posthumanism and its critique of the centrality of “the human” in the humanities, the aim is to seek and produce more-than-anthropocentric knowledge. LÄS MER

 4. 4. Lugninflammation : den kvinnliga grotesken i Kristina Lugns poesi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Hallonsten; [2015]
  Nyckelord :Kristina Lugn; poesi; grotesk; queer; kropp; figuration; agens; normativ kvinnlighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Kristina Lugns poesi, de kvinnokroppar som befolkar hennes dikter och hur deras agerande kan läsas utifrån grotesk och queer teori. Jag skapar en queerfeministisk figuration, döper henne till Den kvinnliga grotesken och låter henne ta kropp i dikterna. LÄS MER

 5. 5. Dismodernitet och Insektspolitik : En studie av genus, (o)begriplighet och (dys)funktionalitet i Franz Kafkas Förvandlingen

  Master-uppsats,

  Författare :Johan Sundell; [2013]
  Nyckelord :Abjection; dismodernism; dismodernity; Donna Haraway; Franz Kafka; gender; heterosexual matrix; insect politics; Judith Butler; Lennard J.Davis; masculinity; performativity; The Metamorphosis; trickster;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to explore in what ways Franz Kafka’s ”The Metamorphosis” can be read as a story of gender. By bringing together Judith Butler’s theory of materialization and Lennard J. LÄS MER