Sökning: "Animal remains"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Animal remains.

 1. 1. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 2. 2. Urea’s ability to break the life cycle of Nematodirus spp. in situ : a field study on sheep in New Zealand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Carolina Falkman; [2020]
  Nyckelord :Nematodirus; Strongyles; sheep; nematodes; urea; nitrogen; anthelmintic; resistance;

  Sammanfattning : Nematodirus spp., along with other gastrointestinal nematodes, are a common cause of disease among sheep and remains a major animal health concern, and cause of reduced productivity for sheep farmers around the world. LÄS MER

 3. 3. Novel workflow for metagenomics and transcriptomics analysis of A.D. systems

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Renaud Van Damme; [2020]
  Nyckelord :Metagenomics; transcriptomics; pipeline; A.D systems; Biogas; Bioinformatics;

  Sammanfattning : The A.D. systems (anaerobic digestion), when used in biogas reactors, are an advanced ecological way to produce energy while treating waste. The majority of the microbial community of the reactor remains unknown to this day, due to the impossibility to culture most of the bacteria individually. LÄS MER

 4. 4. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 5. 5. Spödrivning i svenska travlopp : en analys av filmer och positionsdata från travlopp

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mirielle Melani Johansson; [2020]
  Nyckelord :häst; spöanvändning; travsport; spö; spödrivning; travhäst;

  Sammanfattning : Sverige är en av världens största travsportsnationer. Tävlingar anordnas alla dagar av året utom på julafton, vilket resulterar i att tusentals lopp körs årligen. Något som är speciellt med hästs-port i allmänhet är att det är tillåtet att använda spö, bland annat i frammanande syfte. LÄS MER