Sökning: "Animal-Assisted Therapy AAT"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Animal-Assisted Therapy AAT.

 1. 1. TERAPEUTISK DJURKONTAKTS PÅVERKAN PÅ BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Espenberg Törnfeldt; Erik Palm; [2019]
  Nyckelord :Animal-Assisted therapy; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Dementia; Evidence-based practice; Quantitative studies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens är en snabbt växande patientgrupp både i Sverige och runt om i världen där siffran förväntas stiga till 152 miljoner personer världen över till år 2050. Sjukdomen är irreversibel och upp till 90% av alla med demens upplever någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) i olika former som till exempel aggression eller depression. LÄS MER

 2. 2. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Olménius; Anna Boström; [2017]
  Nyckelord :nursing; animal assisted-therapy; dementia; omvårdnad; djurterapi; demens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av djurterapi hos patienter med psykisk ohälsa : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Blomberg; Cathrine Lindberg; [2016]
  Nyckelord :AAT; caring; experiences and psychiatric health; Djurterapi; omvårdnad; psykisk ohälsa och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget finns djur inom vården med ett brett spektrum för att assistera människan med rent praktiska saker. Terapi med djur inom psykiatrin har dock inte etablerat sig på samma sätt med strukturerad evidens som i den somatiska vården. LÄS MER

 4. 4. Familjens erfarenheter av djurs betydelse för barn med autism : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Astrid Lundberg; Linda Quakkelaar; [2016]
  Nyckelord :ASD; animal assisted therapy; autism; sense of coherence; AST; autism; djurterapi; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Animal Assisted Therapy (AAT) har i tidigare studier visat sig vara en effektiv metod inom äldrevården och pediatriken för att öka känslan av sammanhang och livskvalité. En person med autism behöver ha en anpassad miljö runtomkring sig för att bibehålla bland annat kognitiva funktioner som i sin tur kan främja hälsa och skapa livskvalité. LÄS MER

 5. 5. Interactions between humans and dogs : Neurobiological factors relevant for the treatment of exhaustion-related disorders.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Sinisalo; [2015]
  Nyckelord :Cortisol; Oxytocin; Human-Animal Interactions HAI ; Animal-Assisted Therapy AAT ; Attachment Theory; Social Support Theory; Stress;

  Sammanfattning : Increasing evidence illustrates an involvement of stress in a large variety of physical and mental illness. Together with the evolutionary development of the social behavior in humans, the traditional interpretations of the attachment theory and the social support theory underscores the importance of affection, belonging and appreciation for human well-being. LÄS MER