Sökning: "Animal-assisted therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Animal-assisted therapy.

 1. 1. Upplevelser av djurassisterad terapi hos personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Sköld Herrera; Victoria Norell; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Experiences; Mental health; Nursing care; Djurassisterad terapi; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Djur tjänar som lojala och betydelsefulla följeslagare, som förser oss med villkorslös kärlek, tillgivenhet, och kamratskap. Varje människa är unik och ska bemötas efter sina förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Animal Assisted Therapy´s effekter avseende ångest hos vuxna personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Eriksson; Clara Sandström; [2023]
  Nyckelord :animal assisted therapy; anxiety; anxiety disorders; mental disorders; mental illness; djurassisterad terapi; psykiska störningar; psykisk ohälsa; ångest; ångeststörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa förekommer i alla åldrar och är ett växande problem. Animal Assisted Therapy (AAT) är en målinriktad, planlagd och strukturerad terapeutisk insats som leds eller utförs av personal inom hälso- och sjukvård, skola eller omsorg. LÄS MER

 3. 3. Djurassisterad pedagogik i hälsoundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elinur Demirtas; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted intervention; Animal-assisted therapy; Animal-assisted education; ADHD; add; autism; canine-assisted intervention; disability; dog therapy; dogs effect on children; health; Mental health; Maslow s hierarchy of needs; motivation theory; physical education; physical activity; oxytocin.; Djurassisterad pedagogik; Djurassisterad intervention; hunds assisterad intervention; hundterapi; skolhund; funktionshinder; adhd; add; autism; mental hälsa; idrott och hälsa; hundens effekt; Maslows behovshierarki; motivationsteori; oxytocin.;

  Sammanfattning : Djurassisterad pedagogik är målinriktade instaser med akademiska och pedagogiska mål som involverar tränade djur för att stödja elever med t.ex. funktionsnedsättningar eller särskilt stöd.  Syftet med denna studie är att belysa hur djurassisterad pedagogik (DAP) kan användas i idrott-och hälsoundervisning. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER

 5. 5. Effekter av hästunderstödd terapi på balans, gångförmåga och livskvalitet efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Andreas Eriksson; [2023]
  Nyckelord :horse-assisted therapy; equitherapy; horse riding therapy; animal assisted therapy; hippotherapy; stroke; gait; balance; quality of life; hästunderstödd terapi; stroke; balans; gång; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hästunderstödd terapi, HUT, är en sedan länge existerande vårdform för allehanda besvär. Evidensen för HUT som vårdverktyg har framtill nyligen dock varit svag, men allt fler studier har visat att HUT är en effektiv träningsform för balans och gångförmåga hos barn och ungdomar med CP-skador, förmågor som är tätt förknippade med människors livskvalitet. LÄS MER