Sökning: "Anisakis"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Anisakis.

  1. 1. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Rebecca Runesson; [2019]
    Nyckelord :Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

    Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. LÄS MER