Sökning: "Anisette Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anisette Magnusson.

  1. 1. Smittan som kommer att reducera jordens befolkning? : en litteraturstudie kring MRSA

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Anisette Magnusson; Jessica Svanberg; [2017]
    Nyckelord :MRSA; patient; bemötande; erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) spreds förr endast på sjukhus men har under senare tid ökat även ute i samhället. Det är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotikum och orsakar problem när en infektion behöver behandlas då det endast finns ett fåtal antibiotika att tillgå. LÄS MER