Sökning: "Anita Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anita Andersson.

 1. 1. Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rikard Andersson; Anita Johansson; [2018]
  Nyckelord :CSP; CFP; intangible assets; growth; Stakeholder Theory; Resource Based View; Slack Resources Theory; CSP; CFP; immateriella tillgångar; tillväxt; Intressentteorin; Resource Based View; Slack Resources Teorin;

  Sammanfattning : Titel: Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anita Johansson och Rikard Andersson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – maj Syfte: Syftet med studien var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet var också att undersöka om tillväxtfasen påverkar styrkan på sambandet. LÄS MER

 2. 2. Bilder som stöd i matematikundervisningen : och om elevernas väg till att bli goda problemlösare

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lotten Andersson; Anita Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :analogt; bilder; dövhet; generalisera; hörselskada; konkret; lässvårigheter; matematiksvårigheter; skrivsvårigheter; symbolisk; utveckling; visuell;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien är att undersöka om eleverna i matematikundervisningen kan vara hjälpta av bilder. Studien belyser också elevernas utvecklingsväg till att bli goda problemlösare. Vi studerar elevernas utveckling ur tre perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ger friskvård en bättre hälsa? : Hur många med Forshaga kommun som arbetsplats deltar i friskvårdsinsatser och hur påverkas dem?

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaperFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Katrin Kappenlund; Anita Klum Andersson; [2009]
  Nyckelord :Friskvård Hälsofrämjande insatser;

  Sammanfattning : SammanfattningForshaga kommun anställde år 2004 en hälsoutvecklare. Uppsatsen syftar till att redovisa i vilken utsträckning anställda nyttjar de hälofrämjande insatser som kommunen erbjuder, visa upplevelsen de anställda har av insatserna samt om det finns andra önskemål gällande friskvårdssatsningar. LÄS MER

 4. 4. Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentraion for application in field effect sensor devices

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Erik Lundin; [2007]
  Nyckelord :Oxygen sensor; oxygen concentration; Field effect devices; SiC; Exhaust gases;

  Sammanfattning : This report is the result of a diploma work made at Linköping University from August 2006 till September 2007 by Erik Lundin, under the guidance of Doctor Mike Andersson and Professor Anita Lloyd Spetz. Its purpose was to find suitable materials for the construction of an oxygen sensor. LÄS MER

 5. 5. Palliativ omvårdnad : Ur ett patient-, närstående- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anita Andersson; Lotta Koski; [2007]
  Nyckelord :Palliativ vård; patient; närstående; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa patientens, närståendes samt sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård, för att förbättra kvaliteten på omvårdnaden. Litteraturen söktes genom Högskolan Dalarnas databaser samt från tillgängliga e-tidskrifter. LÄS MER