Sökning: "Anita Cavar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anita Cavar.

  1. 1. Troende eller inte : Svårigheter med att hålla kvar sin religiösa tro i det nya landet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Anita Cavar; [2016]
    Nyckelord :islam; migration; islam i Sverige; plausibilitetsstruktur; livsberättelse; bosnisk-muslimska kvinnor;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur en grupp bosnisk-muslimska kvinnor i en ort i södra Sverige håller kvar vid sin religion i en migrationssituation. Det som var mest intressant var att dessa kvinnor bor i en liten ort där det saknas alla former av allmänna bönelokaler och samlingsplatser för bosnienmuslimer. LÄS MER