Sökning: "Anita Cedergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anita Cedergren.

  1. 1. Långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar : Employer Branding med fokus på personalens hälsa

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Cornelia Roos; Anita Cedergren; [2016]
    Nyckelord :Employer Branding; Hälsa; Stolthet; Organisation; Kultur; Förmåner; Friskvård; Personalvård; Generationsskifte; Arbetstagare; Arbetsgivare; Ledarskap; Engagemang; Struktur; Varumärke;

    Sammanfattning : Arbetslivet ställer idag större krav på arbetsgivare och arbetstagare, och en dålig hälsa hos anställda inom organisationer är ett stort samt dyrt samhällsproblem. Samtidigt har företag svårt att attrahera ny arbetskraft och behålla sina anställda. LÄS MER