Sökning: "Anita Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anita Karlsson.

 1. 1. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 2. 2. "De kan uppträda lite udda och annorlunda" : Pedagogers bild av särbegåvade och högpresterande elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anita Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Särbegåvade elever; högpresterande elever; relationell pedagogik; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur pedagoger identifierar särbegåvade elever och högpresterande elever. Jag var också intresserad av att undersöka pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om möjligheter och hinder för att dessa elever ska lyckas i skolan. LÄS MER

 3. 3. Munvård : En eftersatt omvårdnadsåtgärd?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Ann-Cathrin Karlsson; Anita Wilander; [2011]
  Nyckelord :munvård; vårdpersonal; kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Runstenarna i Kronobergs län : en studie i språk och utförande

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Anita Karlsson-Lenardt; [2009]
  Nyckelord :crucifixes; decorations; monophtongisation; runes; runestones; Kronoberg; Sunnerbo; Värend;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to describe similarities and differences in the inscriptions of runestones in today's county of Kronoberg, the former county of Värend and, in addition, a part of the former county of Sunnerbo. The study is based on 27 remaining runestones which are analysed through choice of words and runes, orthography and decorations. LÄS MER

 5. 5. Äldre invandrares sociala nätverk : en jämförelsestudie med sex äldre invandrare från Bosnien och Somalia

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anita Karlsson; Kemal Kasumovic; [2005]
  Nyckelord :Äldre invandrare; Socialt nätverk; Migration; Integration;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats handlar om hur de äldre invandrarnas sociala liv påverkas av migrationen samt vilka tankar de har kring sin omsorgssituation. För att få en djupare kunskap och förståelse för de äldre invandrarnas sociala situation samt deras förväntan på äldreomsorgen gjordes en kvalitativ intervjuundersökning med sex äldre invandrare från Bosnien och Somalia. LÄS MER