Sökning: "Anita Lindberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anita Lindberg.

 1. 1. Kan idrotten vara en integrationsfaktor för vuxna invandrare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katarina Lindberg; Anita Ekstrand; [2005]
  Nyckelord :integration av invandrare; invandrare; idrott; idrottsrörelsen; föreningsliv; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Olika typer av projekt har blivit vanliga idag, och många är inriktade på att integrera invandrare inom skilda områden i samhället. Vi har gjort en empirisk undersökning av ett specifikt projekt i Landskrona som benämns IK ISI, och vars målsättning är att synliggöra idrottsrörelsen som en viktig samverkanspartner i integrationsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Technologies in Self Provisioning Applications

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Katarina Lindberg; Anita Duplancic; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the technologies of Self Provisioning Applications in the context of distributed computing. Our investigation focuses on what distributed object communication technology to use in homogenous and heterogeneous environment respectively. LÄS MER