Sökning: "Anja Green"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anja Green.

 1. 1. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Henningsson; [2019]
  Nyckelord :hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Sammanfattning : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. LÄS MER

 2. 2. Hållbar tillväxt hos svenska kommuner : På väg mot hållbar utveckling eller fast i gamla hjulspår?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Anja Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Green economy; green growth; sustainable development; weak and strong sustainability; Grön ekonomi; grön tillväxt; hållbar utveckling; stark och svag hållbarhet;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de stora miljöproblem världen står inför börjar det bli uppenbart för allt fler att det krävs stora strukturella förändringar för att styra världen i en mer hållbar riktning. Hur vi hanterar vår ekonomi behöver förändras för att på ett bättre sätt integreras med upprätthållandet av jordens system. LÄS MER

 3. 3. Ignimbritenheterna i Barranco de Tiritaña, övre Mogánformationen, Gran Canaria

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anja Davidson; [2003]
  Nyckelord :geografi; geologi; Ignimbritenheterna; Barranco de Tiritaña; Mogánformationen; Gran Canaria; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Upper Mogán formation, the youngest formation of the Mogán Group on Gran Canaria, starts with a basalt, upwards it is dominated by trachytic to comenditic and pantelleritic lavas and ignimbrites. The studied cooling units in Barranco de Tiritaña are green coloured, high-alkali ignimbrites of this formation except for the uppermost unit; witch is a lava belonging to the Fataga Group. LÄS MER