Sökning: "Anja Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anja Karlsson.

 1. 1. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 2. 2. Estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om hur de estetiska lärprocesserna förstås och används i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Sternegård; Anja Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Musik; Bild och skapande; Dans och rörelse; Drama; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur de estetiska lärprocesserna används i förskolans verksamhet, samt hur pedagogerna förstår begreppet estetiska lärprocesser och även vad de har för intention med att använda sig av estetiska lärprocesser, men också vilket lärande som pedagogerna anser kan möjliggöras med hjälp av dessa. Studiens empiri samlades in genom semistrukturerad intervju som innebär att den som håller i intervjun har färdiga frågeställningar som ska besvaras samt att den som intervjuar kan vara flexibel med frågornas ordningsföljd. LÄS MER

 3. 3. Virtual Driving Academy : ViDA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anja Karlsson; Jacob Spens; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Taking a driver license is an expensive and time consuming process. This process can be facilitated by the use of modern technology. This report will address how it is possible to take driving lessons to the next level by practicing in a virtual environment. LÄS MER

 4. 4. Cross-sector partnerships in disaster risk management: A case study in Ghana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johanna Karlsson; Anja Kotzlowski; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk management; private sector; cross-sector partnerships; knowledge-based services; inclusive business; framework; collaboration; Science General;

  Sammanfattning : Cross-sector partnerships are increasingly relied upon to solve societal problems. This development can also be observed in the field of disaster risk management (DRM), where the role of the private sector has grown substantially in the past years. LÄS MER

 5. 5. Rapportera för att överleva? : Hållbarhetsrapporten ur ett legitimitets-perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Karlsson; Anja Dreier; [2015]
  Nyckelord :GRI; legitimacy; legitimacy theory; sustainability reporting; GRI; hållbarhetsrapportering; legitimitet; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Att leva upp till intressenters krav och förväntningar anses nödvändigt för att organisationer ska kunna bedriva sin verksamhet. Det tillstånd som råder när företagets värdesystem är i linje med samhällets kallas legitimitet och processen som leder till att en organisation bedöms som legitim kallas legitimering. LÄS MER