Sökning: "Anja Roman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anja Roman.

 1. 1. Järnmalmens tyngd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Erika Filppa Uusitalo; [2020]
  Nyckelord :Historisk roman; kreativt skrivande; litterär gestaltning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är inledningen av en historisk roman. Berättelsen utspelar sig i Malmberget i svenska Lappland runt förra sekelskiftet.                        Året var 1887 när järnvägen från Boden nådde Malmberget och möjliggjorde en storskalig järnmalmsbrytning. LÄS MER

 2. 2. Två svenska översättningar av Jane Austens Emma - En jämförande studie utifrån Vinay och Darbelnets indirekta översättningstekniker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anja Sjönneby; [2013-12-19]
  Nyckelord :översättning; indirekta översättningstekniker; Vinay och Darbelnet; Jane Austen; Emma;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras två översättningar av Jane Austens roman Emma utifrån Vinay och Darbelnets indirekta översättningstekniker. Det första kapitlet i Jane Austens roman och respektive översättning av Sonja Bergvall och Rose-Marie Nielsen utgör materialet. LÄS MER