Sökning: "Anjelika Kjellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anjelika Kjellberg.

  1. 1. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

    L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
    Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER