Sökning: "Anka Bara"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anka Bara.

  1. 1. Fyra möten och en anka - ett kulturprojekt

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Kristian Ingers; Alexander Tandefelt; [2008]
    Nyckelord :KME; reception; medier; estetik; autentiskt; kulturprojekt; vidgade textbegreppet; gestaltning;

    Sammanfattning : Under hösten har vi iscensatt ett kulturprojekt där en grupp elever i en klass fem skickat fotografier till olika kulturutövare. Fotografierna som eleverna själva tagit med engångskameror speglade teman som representerar olika delar i ett barns liv. LÄS MER