Sökning: "Anknytning bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Anknytning bedömning.

 1. 1. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Distriktsköterskans bedömning av mammor i riskzonen förpostpartum depression : En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Pershamre Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; relation; distriktssköterska; postpartum depression; anknytning; hembesök; BVC;

  Sammanfattning : Postpartum depression är psykisk ohälsa som drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Tidigare studier har även visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna mammor på barnavårdscentralen är betydande. Låg bemanning inom barnhälsovården har rapporterats. LÄS MER

 3. 3. Hur kontrollerar vi kommunerna? - Kontroll av kommunala beslut genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommuner sköter enligt 14 kap. 2 § regeringsformen lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Vad som är kommunala angelägenheter regleras av kommunallagen och specialförfattningar som exempelvis socialtjänstlagen och ordningslagen. LÄS MER

 4. 4. Att ansöka om tilläggsbelopp : -en fråga om pedagogisk grundsyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2018]
  Nyckelord :Assessment; children with special needs; preschool; scientific basis; proven experience; bedömning barn i behov i förskolan; barn av särskilt stöd i förskolan; ansöka om tilläggsbelopp; vetenskaplig grund om barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om pedagoger i förskolan söker tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt svensk skollag 2010:800 som berör all utbildningsverksamhet och alla som deltar inom utbildning och undervisningssammanhang. För att få svar på studiens frågeställningar har studien haft tillgång till ett underlag från två kommuner. LÄS MER

 5. 5. Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv : En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Susanne Sandvik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt om kunskapsläget kring detta område. Metod En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat till anknytning och anknytningsskador. LÄS MER