Sökning: "Anknytningsperson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Anknytningsperson.

 1. 1. Det viktiga uppdraget : En kvalitativ studie om pedagogers syn på kvalitetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Olivia Faily; [2021]
  Nyckelord :Quality in Preschool; Children s learning; Educators view; Comfort; Attachment; Förskolans kvalitet; Barns lärande; Pedagogers syn; Trygghet; Anknytning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and report preschool teachers’ views on the quality assignment and what the preschool teachers consider to be high and low quality in preschool. The study was conducted with two group interviews at two different preschools where three preschool teachers participated in each group interview. LÄS MER

 2. 2. De bakomliggande orsakerna till ungdomskriminalitet: En kvalitativ studie om vägen till kriminella miljöer : Kriminellas livsstil i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Esra Akan; Meriem Cherif; [2021]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; särskilt utsatta områden; ungdomar; riskfaktor; brott;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet. I synnerhet fokuserar vi på att få en förståelse över vilka riskfaktorer som kan resultera till att man som ung utvecklar ett kriminellt beteende. LÄS MER

 3. 3. Olämplig familjeåterförening : Studie om möjligheten till skydd från familjeåterförening med olämplig anknytningsperson inom kärnfamiljen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Charlie Myrén; [2021]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Utlänningslagen; Migration; Familjeåterförening;

  Sammanfattning : Denna uppsats rör uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening och möjligheten att vägra ett sådant i syfte att skydda sökande och dess barn från en våldsam anknytningsperson. Uppsatsen undersöker med hjälp av en klassisk rättsdogmatisk metod de olika möjligheterna till sådant skydd som finns för olika sökande beroende på om de räknas som kärnfamilj eller inte. LÄS MER

 4. 4. En trygg bas och en säker hamn : Förskollärares roll som anknytningsperson med fokus på de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jessica Landley; Jenny Östensson; [2021]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsteorin; anknytningsperson; trygg bas; säker hamn; förskollärare; förskola; trygghet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares syn på sitt arbete med anknytning i förskolan med fokus riktat mot de yngre barnen. Detta görs genom att beskriva förskollärares roller som anknytningspersoner i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ” Det är såna där trix vi får hålla på med” : En kvalitativ intervjustudie med fem förskollärare om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sita Olsson; Sofia Martinelle; [2021]
  Nyckelord :förskola; omsorg; anknytning; trygghet; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av barns anknytning till pedagogerna i förskolan. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har tagit del av fem förskollärares beskrivningar om deras arbetssätt för att skapa trygga relationer till barnen. LÄS MER