Sökning: "Ankomsten"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Ankomsten.

 1. 1. Föräldrastöd till asylsökande och nyanlända föräldrar i Sverige : En kvalitativ studie om ledare i en ideell förening och deras erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carina Vikström; [2020]
  Nyckelord :Active parenting; health; immigrant families; parental support; parents with foreign background; Aktivt föräldraskap; föräldrastöd; föräldrar med utländsk bakgrund; hälsa; immigrerade familjer;

  Sammanfattning : Introduktion: Föräldrar spelar en viktig roll när det handlar om utvecklingen av barns fysiska och psykiska hälsa, deras sociala kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de själva får i vuxenlivet. För att stötta föräldrar i att bli trygga i sitt föräldraskap så erbjuds föräldrastöd. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande flickors utsatta situation och behov av stöd utifrån ett kulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Öster; Hilda Edström; [2020]
  Nyckelord :ensamkommande flickor; familjestruktur; kollektivism; kulturkrock; kulturellt perspektiv; könsroller; individualism; stödinsatser; utsatthet;

  Sammanfattning : År 2015 var Sverige det land som tog emot flest ensamkommande barn i förhållande till sin befolkning i Europa. Eftersom ensamkommande barn flyr utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare, är de särskilt utsatta vid ankomsten till Sverige. LÄS MER

 3. 3. Partners erfarenheter av att ha mer än tio mil till förlossningsklinik : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Sixtensson; [2019]
  Nyckelord :partner; erfarenheter; avstånd; förlossningsklinik; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska;

  Sammanfattning : I Sverige har förlossningsvården centraliserats de senaste decennierna och det har inneburit längre avstånd till förlossningskliniker runt om i landet. Då det generellt är partners som står för transporten av den födande kvinnan och det saknas studier på hur partners erfar de långa avstånden har nedanstående studie genomförts. LÄS MER

 4. 4. Klimatvårdens inverkan på stämningsläget hos strokepatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mona Juhlin; Sara Holmelin; [2019]
  Nyckelord :brain plasticity; climate therapy; poststroke depression; PSD; rehabilitation in a warm climate; stroke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Poststroke depression (PSD) is a common complication after stroke. The effects of climate therapy on rehabilitation of stroke patients constitute a scientific knowledge gap. Purpose: To investigate the impact of climate therapy on the mood of stroke patients. LÄS MER

 5. 5. Ensam och hjälplös? En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns erfarenheter av ankomsten till Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hristina Radonjic; Dima Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied children; experiences; social work; children’s perspective; interview.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study sought to investigate unaccompanied migrant children’s experiences in different forms of Swedish Social Work. The primary goal of the study was to obtain a general picture of how the children perceived treatment from authority figures in their daily lives. LÄS MER