Sökning: "Ann Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ann Öhman.

 1. 1. Barn som väcker funderingar : Att ge känslomässigt stöd till barn i förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Beatrice Öhman; Ann-Sophie Vikström; [2018]
  Nyckelord :Beteenden; Förskolan; Förhållningssätt; Maktposition; Specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vilka beteenden hos barn som pedagoger uttrycker som utmanande i förskola och förskoleklass. Vi ville även undersöka hur pedagogerna beskriver sitt arbete för att bemöta olika beteenden. LÄS MER

 2. 2. BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att ge stöd gällande amning vid första hembesöket

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Helene Öhman; Ann-Kristin Esbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :Amning; barnhälsovården; bhv-sjuksköterskor; stöd; erfarenhet; hembesök; nyblivna mödrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att amma är förenat med betydande hälsovinster för både barn och mor ändå ses amningsfrekvensen sjunka i världen. För att lyckas med amning behöver familjen mycket stöd i ett tidigt skede efter hemkomsten från BB. Vid bristande stöd ses amningen avslutas tidigare än planerat. LÄS MER

 3. 3. Trainable Activation Functions For Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Jim Öhman; [2018]
  Nyckelord :ANN; ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS; ACTIVATION FUNCTIONS; REGULARIZATION; Science General;

  Sammanfattning : Artificial Neural Networks (ANNs) are widely used information processing algorithms based roughly on biological neural networks. These networks can be trained to find complex patterns in datasets and to produce certain output signals given a set of input signals. LÄS MER

 4. 4. Tidens tro drabbar människan : Framträdande religiösa frågor och synen på gud och djävulen i prästeståndets riksdagsprotokoll under frihetstidens två första decennier

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ann-Charlott Öhman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Music Production; from idea to complete record

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Ann-Marie Öhman; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This examination paper investigates how the producer assignment works focused on which musical questions that appears and how you make decisions for those. For several years I have tried to convince Kjell Öhman to make a Christmas record, and together we developed the idea of me producing one. LÄS MER